Політика конфіденційності

Політика конфіденційності (далі – Політика) встановлює, яким чином та з якою метою збирається, зберігається та використовується інформація про користувачів moristech.law (далі – Компанія) при відвідуванні вебресурсу, розташованого за доменною адресою: https://moristech.law/ (далі – Сайт).

Користувачі підтверджують, що мають достатній обсяг правоздатно сті та дієздатності для надання згоди з умовами цієї Політики конфіденційності та згоди на обробку персональних даних на умовах, що викладені у ній.

У випадку, якщо користувач не має достатнього обсягу правоздатності та дієздатності, згода з умовами цієї Політики надається батьками або законними опікунами, що маються повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені на подібні дії.

Політика конфіденційності може час від часу змінюватись. Рекомендуємо періодично ознайомлюватись з політикою конфіденційності, аби залишатись проінформованим.

1. Дефініції та загальні поняття

Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;
Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
Розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;
Третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володіл ьцем чи розпорядником бази персональних
даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

2. Права суб’єктів персональних даних

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними. Суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персона льних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними

чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

3. Використання інформації

Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних відповідно до положень статей 6 та 7 Закону України «Про захист персональних даних».
Компанія також може використовувати інформацію для інших цілей, зокрема:
• забезпечення, підтрим ки та покращення роботи Сайту;
• ведення спілкування з користувачами;
• надсилання корист увачам цільового та рекламного контент у, що надаються як
третіми особами, так й Компанією;
• надання новини та інформації про Сайт та роботу Компанії, що може містити
інтерес для користувачів;
• реалізування будь- яких інш их цілей, не заборонених Законом.

4. Реклама та аналітика

Ми можемо дозволити третім сторонам надавати контекстні та інші рекламні оголошення і надавати аналітичні послуги пов’язані з роботою Сайту. Ці особи можуть використовувати різні ідентифікатори для збору інформації про використання програми, в тому числі вашу IP-адресу, MAC-адресу, ідентифікатори пристроїв, програ много забезпечення та інформацію про обладнання, часовий пояс і інформацію про використання, в тому числі інформацію, викладену в пункті 1 цієї політики конфіденційності. Ця інформація може бути використана Компанією та іншими, крім усього іншого, для визначення популярності певного контенту, для забезпечення контекстної та іншої реклами, і краще зрозуміти вашу
діяльність на Сайті.

5. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних

1) Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно;

2) суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних. У запиті зазначаються:
• прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;
• інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;
• відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
• перелік персональних даних, що запитуються.

3) строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження;

4) протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті;

5) запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6. Зберігання та захист інформації

Компанія приймає всі розумні заходи для захисту інформації про користувачів від втрати, крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та її знищення.

7. Зв’язок

У разі виникнення запитань щодо умов цієї Політики користувачі можуть звернутись із запитом по електронній пошті [email protected].

Отправлено!

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время